Virksomheder

Lær - Få mere at vide om 10:10

Ved at gå med i 10:10-kampagnen bliver din virksomhed en del af løsningen på klimaudfordringen. Målet er at spare 10 % på udslippet af CO2 på et år – eller at komme så tæt på dette mål, som det er muligt.

Når I får styr på jeres klimapåvirkning, vil det med stor sandsynlighed også spare jer for udgifter og være med til at vise resten af verden, hvordan vi i Danmark gør en aktiv og effektiv indsats til fordel for klimaet.


Hvordan virker 10:10?

For de fleste virksomheder vil en 10 % reduktion i CO2-udledning på et år være et ambitiøst mål at sætte, men det er muligt at nå. Vi håber, at I vil nå helt i mål, men vi anerkender, at mange virksomheder allerede har opnået markante besparelser på deres CO2-udslip – og at det derfor vil være en særlig udfordring for disse virksomheder at skære yderligere 10 %.  

10:10-kampagnen anser alle besparelser som en succes, men de virksomheder, som opfylder ambitionen om at skære 10 % af udslippet på et år, kan forvente særlig opmærksomhed og synlighed i løbet af kampagnen.

10:10-kampagnen handler om at gøre alt, hvad vi kan. Først når vi gør det, vil vi for alvor kunne se, hvor langt vi i virkeligheden kan nå.

Hvad skal gøres?

Virksomhedens klimapåvirkning kan måles på mange måder. I 10:10-kampagnen sætter vi spot på fire områder:

  • Forbrug af elektricitet
  • Forbrug af varme
  • Brændstof til køretøjer og skibe
  • Flyrejser

Det er inden for disse fire områder, vi vil bede jeres virksomhed om at melde ind omkring jeres fremskridt ved afslutningen af jeres 10:10-år. 

Derudover kan virksomheden forsøge at finde måder at gavne klimaet inden for andre områder, som måske er sværere at måle.

Man gør også en forskel ved at få sine medarbejdere, kunder og leverandører engageret i at bekæmpe forandringer i klimaet.

Hvorfor skal virksomheden gå med i 10:10-kampagnen?

Lad os se i øjnene, at tiden er ved at rinde ud for virksomheder, der sløser med deres klimapåvirking.

Intet tyder på, at energi vil blive billigere i fremtiden, men ved at bruge mindre kan I alligevel holde igen med virksomhedens omkostninger. Virksomheden vil tjene penge her og nu, når el-, varme- og vandregningen skrumper, og når der bruges færre penge til bilernes benzin og diesel samt til flyrejser. Der vil efter al sandsynlighed være yderligere penge at spare i fremtiden i takt med, at der kommer øgede afgifter og skatter på CO2-udledning.

Virksomhedens forspring på klimafronten vil være et plus, der tæller, når det gælder om at fastholde dygtige medarbejdere og vinde nye kunder fra konkurrenter, som ikke har været parat til at tage deres del af ansvaret.

At gøre virksomhedens klimaaftryk mindre handler også om at opføre sig ordentligt som virksomhed og være med til at tage ansvaret for en at skabe en bedre fremtid for os alle.

Hvorfor skal vi lige skære med 10 % på et år?

En stor opgave bliver lettere at håndtere, hvis den deles op i mindre bidder. Derfor er 10 % om året langt nemmere at forholde sig til end fx et mål om, at vi i år 2050 skal have skåret 80 % af vores CO2-udslip.

Dertil kommer, at 10 % på et år, med start i 2010, er et mål, som eksperterne fortæller os vil give os gode muligheder for at sikre vores børn og børnebørn en sikker fremtid.

At skære ned på CO2-udslippet med 10 % er blot første skridt, men så er vi i gang og på rette spor.Læs virksomhedernes casehistorier: