Uddannelsessted

Lær - Få mere at vide om 10:10

Uddannelse giver os håb om en bedre fremtid, så det er helt naturligt, at uddannelsessteder overalt i verden forholder sig aktivt til den udfordring, som klimaforandringerne repræsenterer.

Et uddannelsessted, som er tilmeldt 10:10, vil søge at fjerne alle stopklodser for at nedbringe sin udledning med 10 %. På den måde vil det både kunne spare på sine energiomkostninger og samtidig åbne mulighed for at inddrage klimaproblematikken helt konkret i undervisningen. Mange uddannelsessteder er allerede gået i gang. Skal I være det næste?

 


 

HVAD DET GÅR UD PÅ

Når I tilmelder jer 10:10, tager I en aktiv beslutning om at blive en del af en verdensomspændende indsats for en drastisk CO2-reduktion. At være et 10:10 uddannelsessted betyder, at man gør en stor indsats for at sænke institutionens  CO2-udledning med 10 % på et enkelt år. Samtidig skal alle på uddannelsesstedet hver især gøre, hvad de kan som privatpersoner for at reducere deres eget udslip, og de skal indtrængende opfordre alle, de kender, til at gøre det samme. Måske findes der også en forening af gamle elever eller en alumneforening på jeres uddannelsessted, som I kan give opfordringen videre til.

For de fleste uddannelsessteder vil 10 % være et ambitiøst mål, men det er muligt at nå, for frugterne hænger lavt: Det handler om at spare på affaldet, effektivisere, etc. Vi håber, at I vil nå helt i mål, men vi anerkender, at mange uddannelsessteder allerede har foretaget betydelige besparelser på deres CO2udslip. For dem kan det synes praktisk talt umuligt at spare 10 % i 2010, og derfor betragter vi enhver besparelse på 3% eller derover som en succes.

10:10 handler om at give den alt, hvad vi kan. Først når vi gør det, vil vi for alvor kunne se, hvor langt vi kan nå.

Hvad præcis skal vi gøre?

Et uddannelsessted kan måle sin CO2-belastning på forskellige måder, men i 10:10 opererer vi med fire nøgleområder.

  •      Forbrug af elektricitet
  •      Forbrug af varme
  •      Brændstof til køretøjer og skibe
  •      Flyrejser

Det er de fire områder, som vi vil bede jer melde tilbage om fremskridt på i slutningen af jeres 10:10 år. Derudover indebærer jeres deltagelse i 10:10, at I prøver at finde måder at reducere jeres udledning på inden for andre områder, hvor den måske er sværere at måle. I kan også gøre en forskel ved at opmuntre jeres medarbejdere, elever, studerende, mv til at blive involveret.

Hvorfor skal vi tilmelde os?

Overalt på jorden er det ved at gå op for unge mennesker, at der venter dem en kæmpe regning for de miljøødelæggelser, som tidligere generationer har skabt, hvis der ikke sættes ind nu - hurtigt og effektivt, som 10:10 gør det. På den baggrund har uddannelsessteder en særlig rolle at spille i klimaindsatsen. Hvis jeres uddannelsessted tilmelder sig 10:10, er I med til at gå forrest for en klimavenlig fremtid.

At spare på energien er også godt for budgettet. I vil spare penge nu i takt med, at regningerne blive mindre, og I vil spare penge i fremtiden, når lovgivningen tvinger alle andre til at komme op på jeres niveau. Sandsynligvis vil jeres indsats for klimaet også hjælpe jer med at fastholde dygtige medarbejdere og tiltrække elever og studerende fra steder, som ikke er parat til at tage deres del af ansvaret.

Hvorfor 10 %? Hvorfor 2010?

Alle taler om klimamål, der ligger langt ude i fremtiden. Som EU-land er Danmark f.eks. forpligtet til at spare 80-95 % af vores CO2-udslip frem mod 2050 og 20 % i 2020. Men ifølge videnskaben vil disse mål være umulige at opnå, hvis vi ikke begynder at handle nu – og det betyder besparelser på cirka 10 % i en meget nær fremtid.