Organisationer

Lær - Få mere at vide om 10:10

SÅDAN GØR VI

Vi forpligter os til at nedbringe vores CO2-forbrug med 10 % - eller så tæt vi kan komme derpå – på et enkelt år. Så fjerner vi alle stopklodserne for at få det til at ske.

Deltagelse i 10:10 hjælper jer med at spare på energiregningen, være på forkant med klimalovgivningen og tage lederskab i forhold til vores vigtigste fælles udfordring i dette århundrede.

 

HVAD DET GÅR UD PÅ

At være en 10:10 organisation betyder, at man engagerer sig, prøver at fjerne alle stopklodser og gør en indsats for at sænke sit CO2-udledning med 10 % på et enkelt år. For de fleste organisationer vil 10 % være et ambitiøst mål, men det er muligt at opnå, for frugterne hænger lavt: Det handler om at spare på affaldet, effektivisere, etc.

I 10:10 er vi dog samtidig opmærksomme på, at mange organisationer allerede har foretaget betydelige besparelser på deres CO2udslip. For dem kan det synes praktisk talt umuligt at spare 10 % i 2010, og derfor betragter vi enhver besparelse på 3% eller derover som en succes. 10:10 handler om at give den alt, hvad vi kan. Først når vi gør det, vil vi for alvor kunne se, hvor langt vi kan nå.

Hvad præcis skal vi gøre?

CO2-belastning fra en organisation kan måles på forskellige måder, men i 10:10-sammenhæng taler vi om fire nøgleområder.

  • Forbrug af elektricitet
  • Forbrug af varme
  • Brændstof til køretøjer og skibe
  • Flyrejser

Det er de fire områder, som vi vil bede jer melde tilbage om fremskridt på i slutningen af jeres 10:10 år. Derudover indebærer jeres deltagelse i 10:10, at I prøver at finde måder at reducere jeres udledning på inden for andre områder, hvor den måske er sværere at måle. I kan også gøre en forskel ved at opmuntre medarbejdere, medlemmer, kunder, etc til at blive involveret.

Hvorfor skal vi tilmelde os?

At tilmelde sig 10:10 betyder, at jeres organisation går i front for en fremtid med mindre CO2.
Mange private og alle offentlige organisationer har et indbygget ansvar for at tjene samfundet som helhed. I dag indebærer dette med al uhyggelig tydelighed, at I – ud over de vigtige kerneaktiviteter, som I udfører inden for fx sundhed, undervisning og socialt arbejde - skal gøre alt, hvad der står i jeres magt for at imødegå den forfærdelige trussel, som klimaforandringerne udgør.

At spare på energien er også godt for budgettet. I vil spare penge nu i takt med, at regningerne bliver mindre, og I vil spare penge i fremtiden, når lovgivningen tvinger alle andre til at komme op på jeres niveau. Sandsynligvis vil jeres engagement også hjælpe jer med at fastholde dygtige medarbejdere og tiltrække medlemmer fra konkurrenter, som ikke er parat til at tage deres del af ansvaret.

Hvorfor 10%? Hvorfor 2010?

Alle taler om klimamål, der ligger langt ude i fremtiden. Som EU-land er Danmark fx forpligtet til at spare 80-95 % af vores CO2-udslip frem mod 2050 og 20 % frem mod 2020. Men ifølge videnskaben vil disse mål være umulige at opnå, hvis vi ikke begynder at handle nu – og det betyder besparelser på cirka 10 % i en meget nær fremtid.